Kontakt

Jobs Temporary Services s.r.o.

Sídlo:
Opletalova 90
841 07 Devínska Nová Ves
Slovenská Republika

Prevádzka:
Opletalova 90
841 07 Devínska Nová Ves
Slovenská Republika

Tel. centrála: +421 /2/54 64 83 44
E-Mail: jobs@jobs-hr.eu