Referencie

Referencie

Počas 10-ročného pôsobenia si Jobs Personnel Services vybudovala stabilné postavenie na slovenskom ako aj zahraničnom trhu personálno-poradenských služieb a kvalitou práce si tak získala priazeň a dôveru svojich zákazníkov.

accenture