Výroba

Servisný technik –elektro (slaboprúd) Plný úväzok